Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Green Home Kujat Development Spółka Jawna w Świebodzicach, ul. Królowej Elżbiety 89/G, 58-160 Świebodzice.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych („dane”) należy kierować na adres www.greenparkdeweloper.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w celu realizacji Kuponu Rezerwacyjnego zawartej pomiędzy Rezerwującym a Administratorem Danych; na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją wskazanej wyżej Umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres realizacji Umowy, a także po jej zakończeniu w celu jej rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z realizacją Umowy lub też z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy wejdzie w życie ustawa powołująca nowy organ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji umowy.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przekazywane następującym odbiorcom danych w postaci podmiotów świadczących usługi kurierskie oraz transportowe.

Pliki do pobrania:
Informacje dot. przetwarzania danych osobowych (plik docx)
Informacje dot. przetwarzania danych osobowych (plik pdf)